Historikk

Skogfrøverket har i 125 år hatt en sentral plass i norsk frøforsyning. Allerede i 1895 ble Hamar Klenganstalt anlagt for å sikre frø til skogbruket i Østlandsområdet. 

Til klenganstalten hørte også en planteskole som ble nedlagt i 1942. I 1937 ble navnet endret til Hamar Statskleng. Dette anlegget ble i 1946 totaltskadet i en brann og etter en periode i midlertidige lokaler, ble det nåværende bygget i Birkebeinervegen 11 reist. Det nye anlegget fikk navnet Statens Skogfrøverk og sto ferdig i 1953. Anlegget skulle forsyne hele landet med skogfrø og ble dimensjonert etter datidens optimistiske prognoser for skogreising og tilplanting. Det nye frøverket var et av verdens største i sitt slag. 

Fram til 1. januar 1996 var Statens Skogfrøverk direkte underlagt Landbruksdepartementet. Etter dette ble virksomheten solgt til Det norske Skogselskap som valgte å opprette Stiftelsen Det norske Skogfrøverk.

På folkemunne i Hamar: Klenganstalten, Konglefabrikken og Frøverket.