Foredling

Gjennom skogplanteforedlingen jobber vi for mer arealeffektiv produksjon av kvalitetstømmer, økt opptak av karbon og høy genetisk variasjon som gjør skogen mer robust for klimaendringer. 

Forskningen viser at en skogeier nå kan regne med økt virkesproduksjon på  10 – 15% ved bruk av foredlet frø fra frøplantasjer framfor vanlig bestandsfrø, og denne foredlingsgevinsten øker etter hvert som foredlingsarbeidet utvikles. 

 

Fagansvarlige: Arne Steffenrem