Prisliste tjenester

Vi tilbyr ulike tjenester basert på egne fasiliteter og kompetanse på Skogfrøverket. 

Leieoppdrag og tjenester som kan bestilles av Skogfrøverket:

  • Frøanalyser
  • Frystetest av planter
  • Klenging av kongler
  • Leie av kjølelagerplass for frø
  • Frøbehandling

Prisliste