Laboratoriedrift

Skogfrøverkets laboratorium utfører analyser som gir informasjon om kvaliteten på frø. Analysene utføres etter standardiserte metoder og regelverk fastsatt av ISTA (International Seed Testing Association).

Følgende analyser utføres:

RENHET – andel rent frø, andre arter og avfall i et frøparti.

FRØVEKT – vekt av 1000 frø.

VANNINNHOLD – andel vann (oppgitt i % basert på vekt) i frøet.

SPIREANALYSE – bestemmelse av maksimalt spiringspotensiale. For arter med moderat frøkvile utføres en forbehandling (STRATIFISERING ) før frøet legges til spiring. For arter med sterk frøkvile benyttes TETRAZOLIUMANALYSE (en biokjemisk test) der andel levende frø bestemmes.

RØNTGEN – bilde som viser de ulike bestanddelene i frøet (frøskall, opplagsnæring og kime) slik at eventuelle skader eller dårlig utvikling kan oppdages.

Skogfrøverket er medlem av ISTA som bidrar til kvalitetsikring av frøtestingen. 

Fagansvarlig: Heidi Røsok Bye