Organisasjonsinfo

Stiftelsen Det norske Skogfrøverk er en ideell organisasjon som har til formål å sørge for en landsdekkende skogfrøforsyning av god kvalitet. 

Stiftelsen skal også drive rådgiving vedrørende frø- og planteforedling. I tillegg har Skogfrøverket ansvaret for oppbygging, drift og forvaltning av skogfrøplantasjer i hele landet. Skogfrøverket ligger på Hamar og ledes av et styre bestående av 7 medlemmer som representerer ulike deler av skogbruket, samt en representant for de ansatte.

Styrets leder er Johannes Bergum (valgt 14. mars 2019)

Skogfrøverket har 15 ansatte, hvorav to medarbeidere har kontor i Steinkjer og med ansvar for virksomheten nordafjells og en medarbeider har kontor i Bergen med ansvar for virksomheten på vestlandet. 

Organisasjonsnummer: 976001583