Skadegjørere på kongler og frø

Kongler er attraktive for langt flere enn Skogfrøverket! Frø er mat for både fugler, dyr og insekter og er en viktig kilde til mangfoldet i skogen. Ved konglesanking er det viktig for oss unngå plukking av kongler som er skadet av insekter eller sopp fordi slike skader fører til redusert frøutbytte og dårlig frøkvalitet. 

Skogfrøverket har derfor laget en brosjyre med informasjon om alvorlige soppsykdommer og skadeinsekter på kongler og frø med en bestemmelsesnøkkel for slike skader. 

Last ned brosjyren Soppsykdommer og skadeinsekter på kongler og frø