Kongleprøver

Før en konglessanking kan starte må det sendes kongleprøver til Skogfrøverket for analyse.

Det er viktig at kongleprøvene innhentes på rett måte. Konglesanking som er iverksatt på grunnlag av feilaktige prøver kan føre til dårlig økonomi i frøproduksjonen, samt at frøet får dårlig spireevne og holdbarhet. Som regel er det nødvendig å felle trærne hvor det skal hentes kongleprøver.

Kongleprøvene må:

  • tas fra bestand hvor det er aktuelt å sanke, eller tilsvarende skog nær opp til sankestedet
  • være fra trær som er representative, dvs ikke kanttrær eller undertrykte trær
  • innholde tilsammen 2 kg med kongler fra 5 trær eller mer

Ved Skogfrøverket analyseres konglene for vanninnhold og det gjøres en røntgenanalyse. Avgjørelse om sanking kan ofte tas etter 1 til 2 dager etter at prøven er mottatt ved Skogfrøverket. Spiretesten gir det endelige resultat etter 14/21 dager.

Kongleprøver pakkes i tett plastpose og sendes som vanlig postpakke. Mer veildning om kongleprøvene finnes på kongleprøveskjema som kan lastes ned under Verktøy menyen. Analyseresultatene fra innsendte kongleprøver legges ut på Verktøy menyen under Finn kongleprøveresultater

Tips!

  • Dersom det avvirkes skog i umiddelbar nærhet til hvor det skal sankes (tilgrensende bestand), så kan kongleprøver hentes her. Konglene må imidlertid være helt ferske!
  • Skal bestandet avvirkes og konglesanking vurderes, så kan det gjøres en avtale med skogeier om å felle trær i forkant for å hente kongleprøver.
  • Dersom det ikke er mulig å felle trær eller hente prøver i forbindelse med avvikning, så er det mulig å skyte ned kongler med et salonggevær. Skogeier og eventuelt nabo må varsles og sikkerheten må ivaretas.