Provenienser

Ordet proveniens betyr "å komme fra" og angir det geografiske området som frøet er hentet fra. Sankeområdene er en soneinndeling for å beskrive proveniensen (opprinnelsen) til et frøparti. Sankeområdene er imidlertid ikke det samme som bruksområder da en viss flytting av provenienser ofte er en fordel for å ta hensyn til lokalklimatiske utfordringer på foryngelses stedet.

Kartet nedenfor er en skisse av det orginale frøsonekartet.

Last ned pdf av sankeområdekartet produsert av Statens kartverk.